Ulu Camii Yıldırım Beyazıt tarafından 1396 - 1399 - yılları arasında yaptırılmıştır

 

.

Bursa Ulu Camii 

Ulu Camii Yıldırım Beyazit tarafından 1396 - 1399 - yılları arasında yaptırılmıştır.

Çok kubbeli Osmanlı camilerinin ilki ve en anısal olanıdır. On iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi olup, ortadaki kubbenin altındaki şadırvan  on altı köşeli havuzu ve üç çanaklı fıskiyesi ile şahane  bir görünümü  vardır. Sekiz sıra stalıktıli nişi  ve köşe sütuncukları olan mihrab 1572 yılında  yapılmış olup  1904 yılında tamir görmüştür. Rumi ve palmetlerle  işlenmiş geçme panolar, geometrik korkuluk şebekeli,  Ön cephedeki kitabe ve şebekeli tacı ile çeviz mimber  Antepli  Hacı Mehmed'in  bir şaheseri olup, Selçuklu  mimberlerinden  Osmanlı mimberlerine geçişi gösterir.

Mimber kapısı üzerindeki kitabe aynı zamanda Caminin  bitiş tarihini 802 H. ( 1399 - 1400 ) göstermektedir. İki Minarresi olan Camii, batıdaki minaresi Yıldırım Beyazıd zamanında yapılmıiştır.Doğudaki minarenin ise Çelebi Sultan Mehmed zamanında yapıldıgı söylenir.

Üç kapısıdan doğu cephesindeki kapı 14. yüz yıla aittir. Timur istilasında tahrip edilen Ulu camii, istilandan sonra tamir edilmiştir.

En önemli tamir ise 1855 depreminden sonra görmüştür.

Mimarisi,ahşap işçiliği ve içindeki yazı sanaatları bakımından  Ulu camiin Bursa eserleri arasında ayrı bir yeri vardır.