İman. yetmiş küsür derecedir. En üstünü "Lâ ilâhe illellah" ( Allah'tan başka ilah yoktur ) "sözüdür..!

 

                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10